Testy z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w kwalifikacji A.71 (wcześniej A.12) można rozwiązywać online na stronie:
www.kwalifikacjewzawodzie.pl
Należy wybrać zakładkę: Egzaminy online, a następnie obszar: administracyjno-usługowy i kwalifikację A.12 lub A.71.

W zakładce Sprawy organizacyjne znajdą Państwo:

a. plan nauczania,

b. plan zajęć,

c. literaturę przedmiotową.

W Forum aktualności będą przekazywane informacje dotyczące organizacji kursu, miejsca i czasu odbywania zajęć, czy zmian ich terminów.